Pracovní setkání Národních koalic k budoucím aktivitám v oblasti digitálních dovedností

Autor: DigiKoalice, Galina Misheva Publikováno: 15. července 2022 15.07.2022

Na začátku července se uskutečnilo pracovní setkání zástupců Národních koalic z celé Evropy. Na programu měli řešení výzev v souvislosti s rozvojem digitálních dovedností a pracovních míst v Evropě (např. v souvislosti se zvyšováním role a počtu žen v ICT) i budoucí vývoj platformy Digital Skills and Jobs. Za Českou republiku na setkání vyrazili Josef Dašek, tajemník DigiKoalice, a Martin Úlovec, člen kabinetu ministra školství a koordinátor strukturovaného dialogu s Evropskou komisí.

Úvodní slovo Jakuba Kajtmana, Policy Officer, DG Connect

Zástupci Národních koalic pro digitální dovednosti a pracovní místa se poprvé po více než 3 letech sešli nad budoucností digitálních dovedností v Evropě. Tento půldenní workshop složený z několika pracovních skupin proběhl také 1 rok od spuštění projektu platformy Digital Skills and Jobs. Workshopu se zúčastnilo více než 40 účastníků z celé Evropy a diskutovali o tom, jak posunout dosavadní výsledky a úspěchy na další úroveň.

Během covidové krize spolupracovaly národní koalice na dálku prostřednictvím virtuálních setkání a webinářů. Na prvním osobním setkání dostaly příležitost navázat nová partnerství a sdílet osvědčené postupy i trendy v oblasti digitálních dovedností a pracovních míst z celé Evropy. Účastníci se také dotkli úspěšné kampaně k výročí platformy Digital Skills and Jobs a nastínili budoucí vývoj platformy.

Setkání začalo úvodním slovem Fabrizie Benini, zástupkyně ředitele z DG CONNECT, odpovědné za celý projekt. Paní Benini zdůraznila naléhavou potřebu zlepšit digitální dovednosti všude v Evropě, výhody iniciativ pro zvyšování kvalifikace na místní i regionální úrovni a zhodnotila výzvy a příležitosti. Popsala probíhající aktivity EU v oblasti digitálních dovedností, zejména Strukturovaný dialog pro digitální vzdělávání a dovednosti, který se vede se všemi členskými státy v Evropě. Paní Benini také připomněla význam aktivit v oblasti digitálních dovedností pro EU, které se odrážejí ve významných investicích prostřednictvím programu DIGITAL Europe nebo nástroje pro obnovu a odolnost (Recovery and Resilience Facility), včetně národních plánů obnovy.

Zástupci národních koalic se podělili o své myšlenky k největším výzvám a příležitostem umožňujícím pozitivní změny v budoucnosti, přičemž čerpali z konkrétních příkladů z místní, regionální a národní úrovně. Účastníci ocenili prostředí workshopu pro spolupráci. Pracovní i networkingová sezení nabídly příležitost formovat perspektivy, vyměňovat si znalosti a učit se jeden od druhého. Účastníci jednotlivých pracovních skupin v rámci workshopu brainstormovali o řadě témat souvisejících se zapojením, obsahem a viditelností, včetně:

Pracovní skupiny se také zaměřovaly na několik oblastí politik digitálních dovedností a pracovních míst a jejich cílem bylo řešit výzvy a navrhovat řešení. Pod vedením moderátorů účastníci diskutovali o aktuálním stavu:

“Bylo skvělé se s kolegy i kolegyněmi konečně potkat naživo a mít možnost probrat iniciativy i příklady dobré praxe v jiných zemích. Navíc jsem měl možnost moderovat pracovní skupinu k tématu zvyšování role a počtu žen v ICT a musím říct, že si odnáším spoustu zajímavých a přínosných podnětů, které kolegové napříč Evropou k tématu zmínili,” říká k setkání Josef Dašek, tajemník DigiKoalice.

Výstupy jedné z pracovních skupin, kterou vedl tajemník DigiKoalice Josef Dašek

Díky tomuto workshopu se bude moci více Evropanů dozvědět o úspěšných iniciativách a příležitostech v oblasti digitálních dovedností z jiných zemí EU a zúčastnit se jich. Workshop a jednotlivé výstupy z pracovních skupin přispějí jako konzultace se zúčastněnými stranami do Strukturovaného dialogu Evropské komise pro digitální vzdělávání a dovednosti.

Chcete vědět více? Zůstaňte s námi v kontaktu ohledně další aktualizace z workshopu a přidejte se do Digital Skills & Jobs Community, kde se dozvíte více o národních iniciativách a akcích v oblasti zvyšování kvalifikace.

Článek byl do značné míry převzat a upraven ze stránky: https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/national-coalitions-meet-workshop-shape-future-digital-skills-actions.