Připravenost státních úředníků na digitální transformaci

Autor: Tiana Zignani, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 15. listopadu 2022 15.11.2022

Pracovní skupina UNESCO Broadband Commission pro rozvoj kapacit v oblasti umělé inteligence (AI) nedávno zveřejnila zprávu „Umělá inteligence a digitální transformace“, která posuzuje potřeby kritické kapacity pro digitální transformaci veřejného sektoru. Tato zpráva představuje tři oblasti kompetencí a devět doporučení s doprovodným rámcem kompetencí pro úředníky, který stanoví kompetence v oblasti umělé inteligence a digitální transformace, které jsou dnes zapotřebí. Tato zpráva přichází v době, kdy je svět na špičce digitální transformace, avšak téměř polovina ze 198 zemí nemá strategii rozvoje a zlepšování digitálních dovedností. Nedostatek těchto strategií brání účinné digitální transformaci a investicím do rozvoje digitálních dovedností ve veřejném sektoru.

Technologie umělé inteligence jsou jádrem některých nejdůležitějších sociálně-ekonomických výzev a příležitostí tohoto století a vlády musí určit, jak se mohou vybavit potřebnými kompetencemi pro přizpůsobení svých národních vizí, poslání a strategií v digitálním věku. Toto přizpůsobení digitálnímu věku nevyžaduje, aby se státní zaměstnanci stali technickými odborníky, ale musí pochopit nové technologické trendy a společenské důsledky těchto technologií. Proto jsou pro úředníky důležité tři oblasti kompetencí, aby byli připraveni na digitální transformaci: digitální plánování a navrhování, využívání a správa dat, digitální řízení a provádění. Tyto oblasti kompetencí zahrnují kompetence, jako je tvorba politiky založené na datech a rozvoj digitální strategie.

© metamorworks / Shutterstock.com