Ochota státních zaměstnanců k digitální transformaci

Autor: Tiana Zignani, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 15. listopadu 2022 15.11.2022

Pracovní skupina UNESCO pro budování kapacit v oblasti umělé inteligence (AI) nedávno zveřejnila zprávu „Umělá inteligence a digitální transformace“, která hodnotí zásadní potřeby potenciálu digitální transformace veřejného sektoru. Tato zpráva představuje tři oblasti kompetencí a devět doporučení s doprovodným kompetenčním rámcem pro státní zaměstnance, který stanovuje kompetence v oblasti umělé inteligence a digitální transformace potřebné v současné době. Tato zpráva přichází v době, kdy je svět na pokraji digitální transformace, nicméně téměř polovina ze 198 zemí nemá strategii rozvoje a zdokonalování digitálních dovedností. Absence takových strategií brání efektivní digitální transformaci a investicím do rozvoje digitálních dovedností ve veřejném sektoru.

Technologie umělé inteligence je jádrem některých nejdůležitějších socioekonomických výzev a příležitostí tohoto století. Vlády musí určit, jak se dokáží připravit na to, aby své národní vize, mise a strategie přizpůsobily digitálnímu věku. Tato adaptace na digitální věk nevyžaduje, aby se úředníci stali odborníky na technologie, ale spíše musí rozumět novým technologickým trendům a společenským důsledkům plynoucím z používání těchto technologií. Ochota státních úředníků připravit se na digitální transformaci se proto týká tří oblastí kompetencí: digitálního plánování a projektování, využívání a správy dat a digitálního řízení a výkonu. Tyto oblasti zahrnují takové kompetence, jako je vytváření strategií založených na datech a tvorba digitálních strategií.

© metamorworks / Shutterstock.com