Příručka kybernetické bezpečnosti pro malé a střední podniky

Autor: AMSP ČR Publikováno: 25. září 2021 25.09.2021

(Převzato v plném znění z https://amsp.cz/prirucka-kyberneticke-bezpecnosti-pro-male-a-stredni-podniky-2/. Připravila pro Zpravodaj AMSP ČR redaktorka Zuzana Kratochvílová.)

Asociace malých a středních podníků ČR informuje o vydání Příručky kybernetické bezpečnosti pro malé a střední podniky, kterou vydala Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA). Příručka je přeložena do deseti dalších jazyků včetně češtiny a je rozdělena do 12 kroků.

Dobrá kybernetická bezpečnost je u malých a středních podniků klíčovým prvkem trvalého úspěchu. Odpovědnost za tuto zásadní funkci by měla být svěřena určité osobě v rámci organizace, která by měla zajistit, že se pro kybernetickou bezpečnost vyhradí odpovídající zdroje, například čas pracovníků, nákup softwaru, služeb a hardwaru, odborná příprava pro zaměstnance a vypracování účinných zásad. Více informací naleznete v příručce níže.


Dále byl spuštěn on-line nástroj SecureSME (zatím pouze v angličtině), kde naleznete konkrétní tipy na zabezpečení a odkazy na další zdroje: https://www.enisa.europa.eu/securesme#/.

Kontakt pro případ dotazů:

Viktor Paggio
Seconded National Expert
Policy Development & Implementation Unit
Tel: +30 693 651 3978  |   E-mail: Viktor.Paggio@enisa.europa.eu


O AGENTUŘE ENISA

Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) je agenturou Unie, která usiluje o dosažení vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v celé Evropě. Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost, která byla zřízena v roce 2004 a následně posílena aktem EU o kybernetické bezpečnosti, se podílí na kybernetické politice EU, prostřednictvím systémů certifikace kybernetické bezpečnosti zvyšuje důvěryhodnost produktů, služeb a procesů IKT, spolupracuje s členskými státy a subjekty EU a pomáhá Evropě připravit se na budoucí kybernetické výzvy. Sdílením znalostí, budováním schopností a zvyšováním povědomí usiluje agentura společně s hlavními zúčastněnými stranami o posílení důvěry v propojenou ekonomiku, o podporu odolnosti infrastruktury Unie a především o zajištění digitální bezpečnosti evropské společnosti a občanů. Více informací viz www.enisa.europa.eu.