Program Digitální dobrovolníci: odborné vedení malých a středních podniků a nevládních organizací v jejich digitalizaci

Autor: Matteo Mirigliano, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 12. dubna 2022 12.04.2022

Cílem programu Digitální dobrovolníci je podpořit evropské malé a střední podniky v jejich cestě k digitální transformaci zlepšením digitálních kompetencí jejich zaměstnanců prostřednictvím specializovaných a kvalifikovaných mentorských programů od větších podniků.   

V návaznosti na strategii Evropské unie pro malé a střední podniky, která byla zahájena v roce 2020, byla v loňském roce zahájena pilotní fáze programu Digitální dobrovolníci, přičemž přibližně 50 předních evropských společností představilo malým a středním podnikům, nevládním organizacím a začínajícím podnikům program digitálního poradenství s cílem poskytovat odbornou přípravu, poradenské služby nebo rozvíjet společné digitální projekty.

Cílem programu Digitální dobrovolníci je vytvořit širokou síť evropských společností připravených prostřednictvím svých interních odborníků podpořit digitalizaci malých a středních podniků. Tímto způsobem bude podporováno globální lepší digitální podnikatelské prostředí, které bude přínosné pro všechny. Program rovněž hraje klíčovou úlohu při dosahování cílů vytyčených v digitální dekádě: vybavit alespoň 80 % občanů EU základními digitálními dovednostmi a do roku 2030 dosáhnout 20 milionů zaměstnaných odborníků na IKT.

Program Digitální dobrovolníci v rámci platformy

V únoru 2022 mnoho společností představilo svou iniciativu v řadě webinářů pořádaných Evropskou komisí. Na platformě pro digitální dovednosti a pracovní místa naleznete zvláštní stránku, kde naleznete podrobnosti o všech mentorských programech a nadcházejících činnostech v rámci programu. 

Najdete zde širokou škálu programů zaměřených na různé cíle digitální transformace: od těch, které se zaměřily na podporu zavádění nových technologií, po digitalizaci různých procesů, jako jsou lidské zdroje a marketing, nebo na vytváření individuálně uzpůsobené odborné přípravy pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Společnosti, které svou účast v programu zaregistrovaly, lze nalézt také v Pledge Viewer Coalition of the Digital Skills and Jobs Coalition (Pledge Viewer) Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa.

Kromě toho platforma nabízí ve Společenství vyhrazený prostor, v němž mají tyto společnosti možnost dále si vyměňovat, sdílet znalosti a zkušenosti týkající se jejich mentorského programu, navazovat kontakty s jinými společnostmi a vyměňovat si osvědčené postupy.

Více informací najdete na stránce „Digitální dobrovolníci“ na platformě Digital Skills and Jobs!

© Drazen – stock.adobe.com

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.