Program Digitální dobrovolníci: pomoc malým a středním podnikům a nevládním organizacím pro dobrý průběh jejich digitalizace

Autor: Matteo Mirigliano, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 12. dubna 2022 12.04.2022

Program Digitální dobrovolníci je určen evropským malým a středním podnikům na jejich cestě k digitální transformaci, protože jim pomáhá rozvíjet digitální kompetence jejich zaměstnanců, a to díky specializovaným a odborným programům mentoringu od větších podniků.

V návaznosti na strategii Evropské unie pro malé a střední podniky, zahájenou v roce 2020 byla v loňském roce zahájena pilotní fáze programu Digitální dobrovolníci, do níž se zapojilo přibližně 50 předních evropských společností, které představily program digitálního mentoringu pro malé a střední podniky, nevládní organizace a začínající podniky zaměřený na vzdělávání, poradenské služby nebo přípravu společných digitálních projektů.

Program Digitální dobrovolníci se snaží vytvořit širokou síť evropských společností, které jsou připraveny podpořit digitalizaci malých a středních podniků díky svým interním odborníkům. Touto cestou dojde na celém světě k rozvoji digitálního podnikatelského prostředí, které bude prospěšné pro všechny. Program také hraje klíčovou roli při dosahování cílů vytyčených v Digitální dekádě: umožnit alespoň 80 % občanů EU osvojit si základní digitální dovednosti a do roku 2030 zaměstnat 20 milionů odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Program Digitální dobrovolníci na platformě DSJP

V únoru 2022 představilo mnoho společností výsledky své činnosti v sérii webových seminářů pořádaných Evropskou komisí. Na platformě Digitální dovednosti a pracovní místa najdete zvláštní stránku, kde najdete podrobnosti o všech mentoringových programech a nadcházejících aktivitách programu.

Najdete zde širokou škálu programů orientovaných na různé cíle digitální transformace: od programů zaměřených na pomoc při zavádění nových technologií až po digitalizaci různých procesů, jako jsou HR a marketing, nebo na školení šitá na míru zaměstnancům.

Společnosti, které se přihlásily k účasti v programu, lze rovněž nalézt v Pledge Viewer (Prohlížeči závazků) Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa.

Platforma navíc nabízí vyhrazený prostor tomuto společenství, kde mají tyto společnosti možnost další vzájemné výměny a sdílení znalostí a zkušeností o svém mentoringovém programu, navazování kontaktů s dalšími společnostmi a výměny osvědčených postupů.

Více informací najdete na stránce „Digitální dobrovolníci“ na platformě Digital Skills and Jobs!

© Drazen – stock.adobe.com

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.