Program Digitální Evropa: digitální tranzice a kybernetická bezpečnost v jádru nových pracovních programů

Autor: Irene Marinelli, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 28. března 2023 28.03.2023

Evropská komise přijala dva víceleté pracovní programy pro program Digitální Evropa (DIGITAL). Programy obdrží finanční prostředky v celkové výši 1,284 miliardy eur, z čehož 553 milionů eur bude k dispozici v roce 2023 na podporu digitální transformace a posílení kybernetické bezpečnosti.

Cílem programu Digitální Evropa je posílit technologickou suverenitu Evropy a uvést digitální řešení na trh ve prospěch občanů, orgánů veřejné správy a podniků a zároveň přispět k cílům Zelené dohody pro Evropu. Program Digitální Evropa s celkovým rozpočtem ve výši 7,5 miliardy eur na 7 let urychlí hospodářské oživení a utváří digitální transformaci evropské společnosti a ekonomiky a přinese výhody zejména malým a středním podnikům. 

Hlavní pracovní program

Hlavním pracovním programem (pracovní program DIGITAL Evropa na období 2023–2024) v hodnotě 99,5 milionu EUR je posílit kritické digitální kapacity EU tím, že se zaměří na klíčové oblasti, jako jsou technologie na ochranu klimatu a životního prostředí, data, umělá inteligence, cloud, kybernetická bezpečnost, pokročilé digitální dovednosti a zavádění za účelem co nejlepšího využití těchto technologií. Cílem programu jezejména posílit digitální dovednosti prováděním specializovaných vzdělávacích programů v klíčových oblastech v rámci politického cíle digitální dekády dosáhnout v EU do roku 2030 20 milionů odborníků na IKT. Kromě toho usiluje o posílení dovedností souvisejících s polovodičovým průmyslem a o vytvoření Akademie dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti pro účely rekvalifikace a prohlubování dovedností, se zvláštním zaměřením na potřeby malých a středních podniků a orgánů veřejné správy. Program se rovněž zaměřuje na posílení digitálních dovedností mladých lidí, zejména dívek, které jsou v této oblasti často nedostatečně zastoupeny.

Pracovní program v oblasti kybernetické bezpečnosti

Komise rovněž zveřejnila zvláštní pracovní program zaměřený na kybernetickou bezpečnost s rozpočtem 375 milionů EUR na období 2023–2024 s cílem posílit kolektivní odolnost EU vůči kybernetickým hrozbám. Pracovní program pro kybernetickou bezpečnost podpoří budování kapacit vnitrostátních a přeshraničních bezpečnostních operačních středisek, což umožní zřízení pokročilých systémů odhalování hrozeb a analýzy kybernetických incidentů. Umožní rovněž budování kapacit v oblasti kybernetické bezpečnosti prostřednictvím národních koordinačních center a financování projektů, které podporují průmysl, zejména malé a střední podniky a začínající podniky, při plnění regulačních požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Kdy budou vyhlášeny nové výzvy?

První výzvy k oběma pracovním programům budou zveřejněny letos na jaře, přičemž další budou na podzim. Výzvy jsou otevřeny podnikům, orgánům veřejné správy a dalším subjektům z členských států EU, zemí ESVO EHP a zemí přidružených k programu Digitální Evropa

Více informací o pracovních programech naleznete zde. Více informací o tom, jak získat finanční prostředky, naleznete zde.

Více informací o programu a opatřeních DIGITAL je k dispozici na internetových stránkách Evropské komise.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz