První globální fórum pro etiku umělé inteligence

Autor: Tiana Zignani, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 28. prosince 2022 28.12.2022

V prosinci 2022 se odehrálo první Globální fórum pro etiku umělé inteligence v návaznosti na přijetí celosvětového doporučení UNESCO o etické AI. Tato akce byla uspořádána v Praze a pořádána českým předsednictvím Rady Evropské unie a pod záštitou UNESCO. V rámci tohoto prvního ročníku se fórum zaměřilo na téma „Zajištění začlenění ve světě umělé inteligence“.

Fórum zhodnotilo dosavadní národní snahy o podporu etického vývoje a využívání umělé inteligence a určilo osvědčené regulační postupy a institucionální uspořádání pro zajištění etického rozvoje technologií umělé inteligence. Odborníci, kteří se této akce zúčastnili, analyzovali, jak může doporučení UNESCO podpořit úsilí EU o pokrok v technologickém rozvoji založeném na hodnotách, čímž se evropská perspektiva dostane na globální úroveň.

Kromě toho fórum představilo inovativní nástroje zaměřené na podporu provádění doporučení. Patří mezi ně metodika posuzování připravenosti a posouzení etických dopadů. Cílem těchto nástrojů je pomoci zemím pochopit, kde se nacházejí v rozsahu připravenosti na etické provádění umělé inteligence a odpovědné za všechny své občany, jakož i pomoci subjektům zapojeným do zadávání veřejných zakázek a vývoje systémů AI předvídat důsledky, zmírňovat rizika a řešit společenské výzvy v souladu s hodnotami a zásadami stanovenými v doporučení.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz