První ročník #DigiEduHackCZ je za námi!

Autor: DigiKoalice, NPI ČR, MŠMT Publikováno: 25. listopadu 2020 25.11.2020

DigiKoalice společně s Czechitas uspořádali 12.-13. listopadu 2020 českou verzi celosvětového hackathonu, zaměřeného na řešení nejnáročnějších výzev digitálního vzdělávání – DigiEduHack.

Uspořádali jsme DigiEduHack!

Společně s Czechitas jsme uspořádali českou verzi celosvětového hackathonu, zaměřeného na řešení nejnáročnějších výzev digitálního vzdělávání – DigiEduHack.

DigiEduHack je celosvětová akce, přesto má každá lokální verze své zaměření. Českým tématem byly zkušenosti ve vzdělávání. Konkrétně jsme se zaměřili na výzvu, kterou jsme pojmenovali „Sdílení dobré praxe a inspirace pro zlepšování vzdělávání“. Naším cílem bylo postavit se výzvě, která souvisí s tím, že sice existuje mnoho příkladů inspirativní praxe, ale chybí jednotná platforma, ucelený systém, který by je prezentoval v uživatelsky přívětivé formě, a který by především spojoval ty, kteří se chtějí o inspiraci a know-how podělit s těmi, kteří inspiraci hledají. Ať se jedná o učitele, ředitele, zástupce neziskového, soukromého nebo akademického sektoru a jednotlivce, kteří chtějí školy podpořit.

Cílem našeho hackathonu tak bylo přijít s návrhem platformy pro sdílení dobré praxe, inspirace a kontaktů pro zlepšování vzdělávání. Taková platforma by zároveň mohla podpořit budování komunity kolem škol a spolupráci mezi různými sektory.

Průběh českého DigiEduHacku

Samotný DigiEduHack letos probíhal on-line přes platformu Zoom. Začali jsme
v podvečer ve čtvrtek 12. listopadu, tzv. pre-hackathon night. Při ní došlo ke vřelému uvítání moderátorů z řad Czechitas a DigiKoalice a zdravici účastníkům poslal i ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Robert Plaga. Následovalo představení všech mentorů, kteří pro účastníky představovali „odborný support“, ať už po technické, obsahové nebo i marketingové stránce. Mezi těmito mentory byli zástupci Národního pedagogického institutu i MŠMT, dále Česko.Digital, Učitel naživo, Otevřeno, ale i vyučující středních i vysokých škol či aktivní IT experti.

Hlavní část hackathonu poté začala v pátek ráno, kdy se účastníci dali do práce. Jednotlivé týmy pak měly necelých devět hodin na přípravu a prezentaci svých návrhů řešení. Během celého dne si mohly týmy rezervovat mentory dle svého výběru a konzultovat s nimi svá řešení. Ve večerních hodinách pak měli účastníci odevzdat své návrhy řešení.

Představení vítězných řešení

Jednotlivé týmy následně prezentovaly svá řešení odborné porotě při galavečeru DigiEduHack (záznam živého přenosu najdete na tomto odkazu). Porota hodnotila několik základních bodů: kvalitu, relevanci, udržitelnost, převoditelnost a originalitu.

První přišel na řadu projekt s názvem Reach4Teach. Cílem projektu bylo ušetřit učitelům čas při procházení webů a hledání nových materiálů pro jejich výuku. Jedná se o návrh aplikace, která by sloužila jako rozcestník pro takové materiály. Zároveň by sloužila k propojení učitelů a expertů a jejich vzájemného hodnocení a podpoře. Aplikace by také byla rozdělena podle témat, která by autoři konkretizovali na základě dotazníkového šetření.

Porota na tomto projektu nejvíce ocenila jeho funkcionalitu a realizovatelnost a zařadila ho na 3. místo. Všichni členové týmu tak budou oceněni reproduktory, které do soutěže věnoval partner O2 Chytrá škola.

Na celkovém druhém místě se umístili autoři projektu s názvem Střední článek. Jako jeden z mála, se projekt zaměřil zejména na ředitele škol, a to konkrétně na jejich společná témata. Autoři jsou přesvědčení, že ředitelé řeší velmi podobné problémy, a to ve stejném čase. Proto považují za vhodné je propojit, například na regionální úrovni skrze zřizovatele. Ředitelé by tak mohli řešit problémy společně, využívat stejné zdroje, a to i ty lidské. Projekt počítá s využitím existujících nástrojů, jako je Microsoft Teams, skrze který by například mohlo být několik ředitelů propojeno s jedním právníkem aj.

A právě Microsoft daroval ceny, které tento druhý nejlepší projekt získal. Jsou jimi sady obsahující klávesnici a myš Designer Bluetooth® Desktop pro každého člena týmu. Porota na Středním článku nejvíce ocenila práci s existujícími nástroji a řešení konkrétního a aktuálního problému. Naznačila také jeho možnou realizaci skrze MŠMT, čemuž držíme palce!

Autoři Středního článku také obdrželi ještě jednu cenu, a tou je Starter Bundle loT, stavebnice společnosti Hardwario. Ta byla určena nejaktivnějšímu týmu v rámci challenge „Sdílej svůj den s DigiEduHackem“. Na jednotlivé příspěvky se můžete podívat i Vy pod #DigiEduHackCZ na sociálních sítích.

Po velice těžkém a těsném rozhodování porota rozhodla o vítězném návrhu, kterým se stal projekt Učící se síť učitelů. Cílem tohoto projektu je vytvořit platformu, kde bude možné sdílet a upravovat jednotlivé materiály, které mohou učitelé využít ve výuce. Porota kromě velice originální prezentace na projektu ocenila možnost hodnocení jednotlivých sdílených materiálů, díky kterému bude možné se mezi materiály lépe orientovat a sledovat nejlepší přispěvatele.

Autoři Učící se sítě učitelů získali hlavní cenu od Grow with Google společnosti Google, kterou je 50 tisíc korun. Dále získali možnost bojovat o umístění i mezi dalšími účastníky DigiEduHacku na mezinárodní úrovni a příležitost ucházet se o výhru 5000€. Budeme tedy projektu držet palce i nadále a věříme, že Učící se síť učitelů nezůstane jen u návrhu. Gratulujeme!

Rádi bychom ale zmínili i práce ostatních týmů, které byly neméně zajímavé. Mezi nimi například webovou aplikace ADULTI, která má motivovat ke co-workingu nebo technicky zaměřený projekt na propojení obsahů již existujících vzdělávacích portálů (např. ČT EDU) a různých facebookových skupin.

Za rok na viděnou!

Galavečer DigiEduHacku měl i přes on-line formu poměrně slavnostní atmosféru. Mezi všemi zúčastněnými i na dálku převládal aktivní přístup a snaha o spolupráci. Došlo na mnohé gratulace a také poděkování, zejména partnerům, bez kterých by nebylo možné akci uspořádat. Jmenovitě bychom proto ještě jednou rádi poděkovali za podporu Czechitas, Národnímu pedagogickém institutu, MŠMT, dále partnerům Microsoft, Google, Hardwario a O2 Chytré škole, organizaci Otevřeno a JIC – Jihomoravskému inovačnímu centru, a samozřejmě i mentorům a porotě za jejich expertizu a čas, který nám věnovali.

Závěrem patří velké poděkování všem účastníkům, kteří přišli s originálními a inovativními řešeními a všichni do jednoho se podíleli na tom, že první ročník českého DigiEduHacku proběhl bez komplikací a všichni jsme si ho mohli náležitě užít. Příští rok doufáme, že se opět uvidíme. U jaké to bude výzvy, ukáže teprve čas. 🙂