Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Blockchain
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Úroveň digitálních dovedností: Pokročilá
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Blockchain je technologie, která umožňuje důvěryhodné, transparentní a ověřitelné interakce a transakce. Blockchain má tedy potenciál podpořit evropské hospodářství a být přínosem i pro evropskou společnost. 32 % začínajících podniků v oblasti blockchainu se nachází v Evropě (v roce 2019) – jedná se tedy o technologii, v níž mohou mít evropské malé a střední podniky hlavní start. Technologie blockchain jsou obzvláště důležité pro digitální odvětví: důvěra je základním prvkem pro zajištění růstu digitální ekonomiky.

Evropská komise proto podporuje blockchain na politické, právní, regulační a finanční úrovni. S cílem posílit vedoucí úlohu Evropy v oblasti technologie blockchain zahájila Evropská komise různé iniciativy, mimo jiné akce na podporu inovací v rámci programu Horizont 2020 (INNOSUP).

Akce INNOSUP podpořily řadu projektů souvisejících s blockchainem, jejichž cílem bylo ukázat, jak mohou tvůrci politik a inovační agentury podpořit malé a střední podniky při přijímání technologie blockchain. Cílem těchto akcí je odstranit překážky zavádění blockchainu.

Zpráva „Blockchain in Practice: Podpora technologie blockchain a DLT v evropských malých a středních podnicích“, která byla zveřejněna v září 2021, prezentuje pět projektů INNOSUP a jejich výsledky. Celkem bylo vynaloženo přibližně 10 milionů EUR, z čehož 5,1 milionu EUR bylo určeno malým a středním podnikům.