Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Úroveň digitálních dovedností: Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

Věk automatizace v horizontu nabízí nové příležitosti a pokrok, ale ženy čelí novým výzvám, které tato nová fáze přináší, spolu s dlouhodobými problémy. Do roku 2030 bude možná zapotřebí, aby 40 až 160 milionů žen po celém světě změnilo svá pracovní místa, často na pozice s vyšší kvalifikací. Aby ženy i muži odolali těmto nepokojům, musí být kvalifikovaní, mobilní a vysoce kvalifikovaní, nicméně ženy čelí rozsáhlým překážkám a budou potřebovat specializovanou podporu, aby mohly pokročit v průmyslu. 

Tato zpráva McKinsey Global Institute, The future of women at work: Přechody ve věku automatizace se domnívají, že pokud by ženy tyto nezbytné změny uskutečnily, mohly by být na cestě k produktivnější a lépe placené práci. Pokud by tomu tak nebylo, mohly by se potýkat s rostoucími rozdíly ve mzdách nebo být dále opomíjeny, pokud je pokrok směrem k rovnosti žen a mužů již pomalý. 

Tento výzkum se zabývá možnými vzorci „ztracených pracovních míst“, „získaných pracovních míst“ a „změněných pracovních míst“ u žen, a to zkoumáním scénářů, jak by vzhledem k současným genderovým vzorcům pracovní síly na celém světě mohly do roku 2030 nastat trendy v oblasti automatizace a vytváření pracovních míst. 

Výzkum zkoumá šest vyspělých ekonomik (Kanada, Francie, Německo, Japonsko, Spojené království a Spojené státy) a čtyři rozvíjející se ekonomiky (Čína, Indie, Mexiko a Jihoafrická republika), které představují celkem přibližně polovinu světové populace a přibližně 60 % celosvětového HDP.