Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Úroveň digitálních dovedností: Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Studie

O publikaci

Projekt Digital New Deal probíhal pod záštitou Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Digital New Deal zaměřil na digitalizaci a debatu k nastupující „době 4.0“.  

Projekt Digital New Deal podnítil diskusi (a zároveň k ní přispěl) o nastupující robotizaci, o využití nových technologií, o digitalizaci státní správy, o umělé inteligenci, o nových způsobech využití internetu apod. Koncept 4.0, který byl zpočátku spojen především s průmyslovou výrobou se už zdaleka netýká jen této oblasti. Jak vedoucí projektu uvádí v jedné ze svých publikací, koncept 4.0 už proniká do každodenních činností, do oblasti služeb či logistiky.

Primárním cílem projektu Digital New Deal bylo přispět k odborné debatě týkající se probíhající digitální revoluce v rámci států V4. Jedním z hlavních výstupů byla publikace shromažďující znalosti od zainteresovaných osob ze států V4, které se digitální agendě věnují. Mimo jiné publikace přinesla doporučení, které zohledňuje specifika těchto států.