Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Osobní dovednosti a rozvoj
Vzdělávání a výchova jinde neklasifikované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Obecné pokyny
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

Rychlý rozvoj digitálních technologií vytváří nové příležitosti a výzvy pro nás všechny. Digitalizace mění povahu povolání a dovednosti požadované v různých hospodářských činnostech. Nové pracovní úlohy a formy organizace práce kladou nové požadavky na podnikové postupy v oblasti lidských zdrojů, což ovlivňuje řízení talentů a postupy rozvoje zaměstnanců ve všech firmách.

Tato příručka byla vypracována s cílem nastínit strategický přístup k digitalizaci vnitrostátních systémů TVET a dovedností. Představuje rámec pro digitalizaci na úrovni systému, poskytuje přehled hlavních problémů souvisejících s digitalizací ve všech aspektech rozvoje dovedností, poskytuje užitečný úvod do klíčových rámců a nástrojů, které digitalizaci podporují a uvádí řadu konkrétních příkladů vnitrostátních iniciativ z celého světa.