Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Čtení, psaní a počítání
Osobní dovednosti a rozvoj
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Je zapotřebí komplexní strategie v oblasti dovedností a vzdělávání, aby se vize silného evropského datového ekosystému cloudu pro Open Science (EOSC) promítla do reality. Dovednosti a odborná příprava mají zásadní význam pro začleňování FAIR a postupů Open Science, aby se podnítily inovace, které v konečném důsledku přinášejí společenský přínos.

Vytvoření a udržení digitálně kvalifikované pracovní síly potřebné k zajištění realizace vize evropského cloudu pro otevřenou vědu a zajištění toho, aby si Evropa udržela své vedoucí postavení v otevřené vědě, však existují značné výzvy. Aby bylo možné realizovat vizi silného výzkumného ekosystému, jehož jádrem jsou data a software, hraje evropský cloud pro otevřenou vědu důležitou úlohu při zajišťování uznávání digitálně kvalifikovaných odborníků, šíření příležitostí k získání FAIR a Open Science dovedností, umožnění přístupu k příslušným vzdělávacím a vzdělávacím zdrojům a ovlivňování strategických programů na vnitrostátní a evropské úrovni.

Tato zpráva nezávislých odborníků vychází z práce pracovní skupiny pro dovednosti a odbornou přípravu výkonné rady EOSC.