Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Čtení, psaní a počítání
Osobní dovednosti a rozvoj
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Obecné pokyny, Obecné informace
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

Digitální dovednosti jsou stále důležitější, a to kvůli digitální revoluci, kterou procházíme na trhu práce, ale také kvůli rychlejším potřebám, které pro ně přinesla opatření omezující volný pohyb osob v důsledku pandemie COVID-19.  Bylo vyvinuto úsilí na pomoc při rozvoji a posuzování digitálních dovedností. Navzdory tomuto úsilí se však mnoho lidí stále potýká s obtížemi při rozvoji odpovídající úrovně digitálních dovedností. V této rubrice se diskutuje o tom, proč jsou digitální dovednosti relevantní ve 21. století a co to znamená.  Poté je popsáno, jak můžeme rozvíjet, školit a měřit digitální dovednosti. V neposlední řadě budou představeny důsledky odborné přípravy a měření digitálních dovedností

Autorské právo © [2021] Meziamerická rozvojová banka.