Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Čtení, psaní a počítání
Osobní dovednosti a rozvoj
Téma: Umělá inteligence, Internet věcí, Big Data, Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Studie
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Rozvoj digitálních dovedností nebo dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií byl
v posledních letech politickou prioritou vzhledem k rychlým technologickým změnám v odvětvích
a povoláních. Přínos digitálních dovedností však dalece přesahuje.  Digitální dovednosti umožňují občanství ve společnostech a jsou hnací silou účinné a spravedlivé ekologické a digitální transformace. Kromě konkrétních odvětví a povolání (např. technici v oblasti IKT a odborníciv oblasti IKT), která vyvíjejí
a poskytují digitální zboží a služby, se digitální dovednosti stále více stávají průřezovým požadavkem ve všech povoláních a odvětvích.

To zdůrazňuje z Přehledu dovedností, který analyzuje ekosystém digitálních dovedností, příležitosti, které umožňuje dosažení gramotnosti v digitální oblasti, a výzvy související s nedostatečnou digitální gramotností.