Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Čtení, psaní a počítání
Osobní dovednosti a rozvoj
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

Digitalizace světa práce zásadně mění způsob, jakým mohou uprchlíci zajistit živobytí a získat zaměstnání. Rychle se rozvíjející globální digitální ekonomika má nesčetné nové příležitosti, ale představuje také řadu výzev a rizik. Nová zpráva Mezinárodní organizace práce (MOP) se nyní zabývá rostoucí úlohou digitálních ekonomik pro uprchlíky, včetně případových studií z Asie, Afriky, Blízkého východu a Evropy.