Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Osobní dovednosti a rozvoj
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Studie
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Studie analyzuje nedávné trendy v oblasti práce na dálku, její dopady na pracovníky, zaměstnavatele a společnost a výzvy pro tvorbu politik. Poskytuje přehled hlavních legislativních a politických opatření přijatých na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni s cílem určit možná politická opatření na úrovni EU. Studie vychází z rozsáhlého přehledu literatury, internetového průzkumu, rozhovorů se zástupci evropských
a vnitrostátních zúčastněných stran a pěti případových studií zemí EU: Finsko, Německo, Irsko, Itálie
a Rumunsko.