Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Pedagogika
Užití počítačů
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (IKT)
Téma: Umělá inteligence, Big Data, Strojové učení, Software, Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Tato zpráva OECD představuje nejnovější trendy v poptávce po těchto digitálních povoláních
a zdůrazňuje, kde se objevují překážky na trhu práce a kde jsou a budou zapotřebí politická opatření na podporu jednotlivců při získávání digitálních dovedností, aby prosperovali na rychle se vyvíjejících trzích práce a ve společnosti.

Detailnost informací použitých v této zprávě umožňuje určit konkrétní požadavky zaměstnavatelů na dovednosti v každé zemi a podpořit koncepci politik trhu práce, vzdělávání a odborné přípravy s cílem účinně reagovat na současné i budoucí výzvy. Tato zpráva se rovněž zaměřuje na širokou veřejnost tím, že poskytuje přehled o směřování trhů práce a o tom, co mohou pracovníci v blízké budoucnosti očekávat, pokud jde o poptávku po dovednostech, aby se jejich rozhodnutí v oblasti vzdělávání a odborné přípravy mohla opírat o znalosti těchto nedávných trendů.

Tato zpráva se zaměřuje na Belgii, Kanadu, Francii, Německo, Itálii, Nizozemsko, Spojené království, Spojené státy, Singapur a Španělsko. Mezi analyzovanými digitálními povoláními zaznamenali vývojáři softwaru, programátoři a inženýři, vědci v oblasti dat a datoví inženýři ve většině zemí jednu z nejvýraznějších tempa růstu. 

Z důkazů pro země EU vyplývá, že volná pracovní místa pro digitální odborníky byla negativně ovlivněna výrazným poklesem hospodářské aktivity, k němuž došlo během pandemie COVID-19. Navzdory tomu došlo i během pandemie k výraznému nárůstu objemu volných pracovních míst v EU v porovnání s obdobím před pandemií, a to i během pandemie. Pokud jde o budoucnost, očekává se, že poptávka po mnoha digitálních pracovnících v EU poroste ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, neboť dopady pandemie COVID-19 na trhy práce jsou plně absorbovány.

Důkazy v této zprávě rovněž ukazují, že digitální pracovní místa vyžadují různorodou kombinaci technických a kognitivních dovedností na vysoké úrovni:

  • zaměstnavatelé požadují dovednosti v oblasti správy databází spolu s několika dalšími dovednostmi souvisejícími s daty a analýzou dat. Podobně analýza odhaluje nedávné trendy v požadavcích na dovednosti u digitálních povolání, jako je rostoucí význam platforem s otevřeným zdrojovým kódem a znalost programovacích jazyků, jako je Java.
  • pokročilé dovednosti v oblasti analýzy dat, jako jsou znalosti strojového učení, datová věda a vizualizace dat, jsou jádrem vývoje a přijímání různých digitálních technologií, které využívají dostupné digitální údaje.
  • poptávka po dovednostech v oblasti sociálních médií se výrazně zvyšuje na trzích práce jako celku, a nikoli pouze v digitálních povoláních, což naznačuje, že stále více podniků nyní najímá (nebo hledá) pracovníky s dovednostmi v oblasti správy sociálních médií.

V neposlední řadě tato zpráva využívá pracovní místa k identifikaci podobností dovedností mezi povoláními a k určení toho, jaký druh rekvalifikace by byl nutný k přechodu z povolání, jejichž projekce zaměstnanosti jsou negativní, do jiných, u nichž se očekává, že v budoucnu poroste a které mají digitální povahu. Výsledky například ukazují, že pracovníci vykonávající „tradiční“ zaměstnání, jako jsou reklamní prodejci, by se mohli rekvalifikovat, aby se stali specialisty na digitální marketing, a to získáním školení v oblasti analýzy internetových stránek, on-line marketingu, optimalizace vyhledávačů (SEO), kopírování a souvisejících technických dovedností, jako je Semrush. Další příklady způsobů rekvalifikace jsou uvedeny ve zprávě.

Důkazy obsažené v této zprávě jsou klíčové pro to, aby vlády navrhly cílené politiky rekvalifikace a prohlubování dovedností a aby pracovníci mohli využívat výhod digitální transformace, a tím podpořit země a jednotlivce v tom, aby prosperovali na budoucích trzích práce.