Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Čtení, psaní a počítání
Osobní dovednosti a rozvoj
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Tvůrci politik na úrovni EU, na vnitrostátní a regionální úrovni musí účinně spolupracovat se všemi příslušnými zúčastněnými stranami (průmyslem, sociálními partnery, poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy, výzkumnými pracovníky atd.) s cílem vybavit Evropu dovednostmi pro budoucnost do roku 2030. Evropa za tímto účelem stanovila ambiciózní cíle v Evropské agendě dovedností, digitální dekádě a průmyslové strategii EU, přičemž k dosažení těchto cílů poskytla bezprecedentní finanční prostředky, zejména prostřednictvím víceletého finančního rámce a nástroje NextGenerationEU.

Prohlubování dovedností a změna kvalifikace pracovní síly je téma zásadního významu, které se kvůli společenským a technologickým změnám vyhrožovalo velkou měrou. Pandemie COVID-19 ji v poslední době velmi zviditelnila. Lidé musí být vybaveni, aby mohli zlepšit svůj život a zvýšit své kompetence v digitální a ekologické éře.

K dosažení výše uvedených cílů bude Evropa pravděpodobně muset zformulovat a realizovat přesvědčivé, inovativní a dlouhodobé vize a strategie členských států EU.

Tato zpráva Výkonné agentury pro malé a střední podniky představuje deset doporučených opatření ve čtyřech rozměrech: politický vliv, strana poptávky, nabídka a párování s cílem podpořit prohlubování dovedností a změnu kvalifikace jako prostředek ke zvýšení sociálního a hospodářského blahobytu

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz