Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Vzdělávání a výchova dále nedefinované
Pracovní dovednosti
Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Iniciativa EIT Digital „Budoucnost vzdělávání pro digitální dovednosti“ je součástí série zprávy EIT Digital Makers & Shapers.

V této nové zprávě EIT Digital hodnotí zejména otázky digitálních dovedností a digitální specializace, přičemž zohledňuje nabídku vzdělávání a odborné přípravy v širším smyslu, kterou prezentuje veřejný i soukromý sektor, určuje hlavní nedostatky a z nich vyvozuje budoucí scénáře.

Po analýze hlavních trendů ve veřejné i soukromé nabídce odborné přípravy zpráva identifikuje čtyři hlavní nedostatky:

  • Jasná roztříštěnost v přístupu k digitálním kompetencím v celé Evropě
  • Evropské instituce na univerzitní úrovni pro specializované digitální dovednosti v průměru pomalu mění své studijní programy a přizpůsobují se dynamice potřeb trhu práce.
  • Nedostatek nabídky soukromého sektoru, která by řešila průměrnou úroveň digitálních dovedností
  • Nabídky technologických gigantů a specializovaných struktur v soukromém sektoru se obvykle zaměřují na své vlastní potřeby trhu práce a jsou exkluzivní

Podle EIT Digital mohou tyto hlavní nedostatky vést ke čtyřem extrémním scénářům založeným na odlišném budoucím vývoji nabídky všeobecných a specializovaných digitálních dovedností ve veřejném i soukromém sektoru: „Digitální selektivita“, „Digitální hojnost“, „digitální rozšiřování“ a „digitální deprivace“.

3 doporučení ke zlepšení vzdělávání v oblasti digitálních dovedností

Na základě prognostických scénářů zpráva obsahuje tři doporučení, která mohou pomoci pokročit v nejlepším scénáři „Digitální hojnost“:

   1. Celý evropský veřejný vzdělávací systém na všech úrovních musí urychleně modernizovat do značné míry zastaralé programy digitálního vzdělávání.

   2. Rozptýlené soukromé iniciativy v oblasti digitálního vzdělávání by měly přejít k doplňkové, širší a lépe koordinované celkové nabídce iniciativ v oblasti digitálních dovedností.

   3. V zájmu zlepšení celkové kvality, účinnosti a účelnosti musí být celoevropské iniciativy, sítě a ekosystémy v oblasti digitálních dovedností lépe koordinovány.

Úplnou analýzu naleznete na digitálních internetových stránkách EIT.