Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Téma: Big Data, Cloud computing, Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Cílem této publikace je odpovědět na otázku: Jaké dovednosti jsou zapotřebí k práci s veřejně přístupnými daty?

Na základě rozsáhlého sekundárního výzkumu a pohovorů výzkum identifikuje požadované dovednosti v této oblasti. Dochází k závěru, že vedle komunikačních dovedností a znalostí v dané oblasti jsou zapotřebí analytické, statistické a technologické dovednosti. Publikace se rovněž zabývá propastí mezi poptávkou po elektronických dovednostech a nabídkou a obsahuje několik doporučení k jeho odstranění.