Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Vzdělávání a výchova dále nedefinované
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (IKT)
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Obecné informace, Pracovní dokument
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Se zaváděním nových technologií neustále roste poptávka po specializovaném personálu IKT po celém světě a Evropa má nedostatek dovedností v oblasti vyspělých technologií, který by mohl ohrozit její digitální autonomii. Tímto tématem se zabývá „Evropa potřebuje špičkové technologické talenty – Investice do lidí s cílem bojovat proti oligopolní dynamice a závislosti na technologických trzích“ z Nadace pro evropská pokroková studia (FEPS). Tento politický dokument mapuje nedostatky EU v oblasti digitálních dovedností a zkoumá politická opatření, která mají bojovat proti samoposilující dynamice, která mají tendenci soustředit talenty do rukou několika technologických lídrů.

Souvislosti

Několik firem v USA a Číně kontroluje klíčové vrstvy digitálního dodavatelského řetězce. Tato zeměpisná a hospodářská koncentrace vytváří závislost EU. Blok se dosud zaměřil na regulaci podniků s cílem zmírnit rizika. Opomíjela však vzdělávání lidí na podporu skutečné nezávislosti. EU čítá příliš málo digitálně kvalifikovaných absolventů a příliš mnoho z Evropy opouští kontinent, aby se mohlo připojit k jiným technologickým střediskům. Tento nedostatek posiluje koncentraci trhu, neboť největší firmy vyplácejí nejkonkurenceschopnější platy a přitahují velkou část světových talentů. Brání také pokračujícímu regulačnímu úsilí: EU nemůže dohlížet na technologie, kterým nerozumí.

Dovednosti v oblasti vyspělých technologií jsou kriticky nedostatečné a představují hlavní překážku v digitální ekonomice, která je při přeměně dat v cennou inteligenci závislá na lidském talentu. Údaje mohou podpořit novou ekonomiku, ale v žádném případě se nejedná o vzácný zdroj. Vzácné je schopnost přeměnit nezpracované informace v ekonomickou hodnotu.
EU uznává, že je zapotřebí více dovedností, ale nenavrhuje odpovídající nápravná opatření, ani nestanoví správný cíl. Její stěžejní digitální strategie se zaměřuje na řadu odborníků v oblasti IKT, což je cíl, který je příliš široký na to, aby smysluplně podporoval cíle strategické autonomie. EU musí zlepšit své ukazatele úspěšnosti a sledovat neuspokojenou poptávku zaměstnavatelů po specifických pokročilých digitálních dovednostech a neuspokojené poptávce studentů po konkrétních programech.
K řešení tohoto problému by mohly přispět akční plány EU, včetně Evropské agendy dovedností a akčního plánu digitálního vzdělávání. Nedostatek jasných hranic odpovědnosti je však špatný pro jejich účinné provádění. Získání dovedností potřebných pro autonomnější digitální ekonomiku a společnost vyžaduje koordinovaný přístup v rámci zemí EU i mezi nimi, který využívá širokou škálu oblastí politiky a využívá vazby mezi nimi. Špičkový technologický talent je přilákán k dynamickým technologickým centrům; a zatímco dynamické digitální trhy nebudou existovat bez kvalifikované pracovní síly, kvalifikovaná pracovní síla bez dynamiky místních trhů je receptem odlivu mozků. 

Ztráta suverenity v digitálním prostoru by ve skutečnosti vedla k tomu, že by EU byla zranitelná vůči otřesům v dodávkách technologií, které stále více podporují všechna odvětví hospodářství. Mohla by rovněž ponechat Unii náchylnou k vydírání nebo neschopnost regulovat základní technologie v souladu s jejími vlastními hodnotami. Strategická autonomie v oblasti digitálních technologií vyžaduje, aby EU podporovala dynamiku v celém digitálním dodavatelském řetězci.