Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Studie
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Studie „Evropská digitální dekáda a autonomie“ má za cíl vypracovat nezávislé odborné stanovisko
a posoudit cíle pro rok 2030 stanovené Digitálním kompasem a celkovou digitální strategií Komise. Dokument poskytla tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života na žádost Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE).

Klíčové prvky týkající se digitálních dovedností zahrnují stanovisko, že cíle kompasu Digitální dekády pro rok 2030 jsou příliš ambiciózní, konkrétně 80 % obyvatelstva se základními digitálními dovednostmi, pokud nebudou provedeny důraznější iniciativy. Kromě toho v důsledku krize COVID-19 existuje také riziko, že se v nadcházejících letech zvětší rozdíl mezi muži a ženami zaměstnanými jako specialisté na informační a komunikační technologie.

Pokud jde o digitální transformaci podniků, cíl pro malé a střední podniky se základní úrovní digitální intenzity je ambiciózní, ale vzhledem k tomu, že v evropském hospodářství převládají malé a střední podniky, by mohl mít velký dopad. Zpráva uvádí, že stále existuje velký rozdíl v digitální intenzitě mezi malými a středními podniky a velkými podniky, přičemž cituje údaje z roku 2019, kdy pouze 20 % podniků poskytovalo zaměstnancům odbornou přípravu v oblasti digitálních dovedností, z nichž 68 % tvořily velké podniky a pouze 15 % malých a středních podniků.

Studie se zabývá rovněž významem digitálních dovedností pro občany, aby se mohli zapojit do společnosti a institucí, a dovedností nezbytných pro přístup na trh práce a úspěch na něm, a zdůrazňuje nezbytná opatření k zajištění toho, aby bylo dosaženo všech cílů v oblasti digitálních dovedností s ohledem na opatření, která jsou v současné době prováděna.