Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace jinde neklasifikované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Srovnávací přehled žen v digitální oblasti z roku 2021 ukazuje, že přetrvávají značné rozdíly mezi ženami a muži, pokud jde o specializované digitální dovednosti, i když se tento rozdíl v dovednostech uživatelů internetu zmenšuje.

Srovnávací přehled žen v digitální oblasti, který je součástí indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI), hodnotí výkonnost členských států v oblasti využívání internetu, dovedností uživatelů internetu, odborných dovedností a zaměstnanosti pomocí 12 ukazatelů.
Srovnávací přehled žen v digitální oblasti z roku 2021 ukazuje, že stále existují značné rozdíly mezi ženami a muži, pokud jde o specializované digitální dovednosti. Pouze 19 % specialistů v oblasti IKT a přibližně jedna třetina absolventů oborů STEM tvoří ženy. V posledních několika letech nedošlo v těchto číslech k žádnému pokroku. Digitální kompas stanovil cíl, že do roku 2030 by EU měla mít 20 milionů zaměstnaných odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií, a to se souhlasem žen a mužů.

Nedostatek dovedností uživatelů je obzvláště menší. V roce 2020 používalo internet pravidelně 85 % žen ve srovnání s 87 % mužů. Rozdíl 4 procentních bodů lze pozorovat v ukazatelích digitálních dovedností: 54 % žen má od roku 2019 alespoň základní digitální dovednosti (58 % mužů), 29 % má nad rámec základních digitálních dovedností (33 % mužů) a 56 % alespoň základní softwarové dovednosti (60 % mužů).

Nejvíce digitalizují ženy ve Finsku, Švédsku, Dánsku, Estonsku a Nizozemsku. Ženy v Rumunsku, Bulharsku, Polsku, Maďarsku a Itálii mají nejnižší výsledky, pokud jde o účast žen v digitální ekonomice a společnosti.