Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Obecné pokyny
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

Tato brožura je výsledkem spolupráce mezi šesti mezinárodními organizacemi, které se sešly, aby vypracovaly přehled kariérového poradenství, jeho potřeb na celém světě, způsobů jeho organizace atd.


Nové vydání zveřejněné v roce 2021 je aktualizovanou verzí první brožury, která byla vydána v roce 2019. Od té doby společné mezinárodní úsilí odráží skutečnost, že potřeba vedení prudce vzrostla, neboť lidé zůstali ve vzdělávání a odborné přípravě déle a tlak na lidi na zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci rostl.


Dnešní trh práce je ještě bouřlivější než v roce 2019. COVID-19 hluboce narušil poptávku po pracovnících a zrychlené modely automatizace a digitální transformace, které radikálně mění povahu práce a zvyšují riziko nezaměstnanosti a nejistého zaměstnání.

Kariérové poradenství proto hraje zásadní roli v plánech na zotavení a v pomoci lidem všech věkových kategorií a prostředí, aby se v takovém rozvratu orientovali. Přehledy důkazů dávají tvůrcům politik jistotu, že od investic do poradenství lze očekávat pozitivní ekonomické, vzdělávací a sociální přínosy jak pro jednotlivce, tak pro společnost.