Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Obchod, řízení a správa dále nedefinované
Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Elektronika a automatizace
Téma: Umělá inteligence, Robotika, Strojové učení
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Úroveň digitálních dovedností: Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Studie
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

„Jak může digitální transformace postavit člověka do středu robotiky a automatizace“ je studie z roku 2021, kterou zadává Evropský hospodářský a sociální výbor. Jeho cílem je určit soubor operativních doporučení, která by se mohla uplatnit jak na osvojitele, tak na tvůrce politik v oblasti digitální transformace, a poukázat na „soubor“ osvědčených postupů napříč odvětvími. Zjištění studie navíc poukazují na to, že je třeba, aby organizace postavily lidi do čela digitální transformace a vybudovaly technologii na základě přístupu zaměřeného na člověka (jedna, která je v souladu s etikou a celoevropskými společnými hodnotami). 

Správná digitální transformace

Procesy digitální transformace proměňují naše hospodářství a společnost: narušení a změna podnikatelských činností a změna světa práce. Naše sociální opatření zůstávají nedotčena. Mění se také běžné každodenní činnosti, jako je nakupování, vzájemné rozhovory nebo vyhledávání informací. Studie poukazuje na nepříznivý trend: navzdory četným snahám Evropské unie o podporu většího využívání vznikajících technologií podniky v celé EU stále plně nevyužívají příležitostí v této oblasti a nakonec opomíjejí potenciální inovace a projekty spolupráce. Rozdíly mezi malými a středními podniky to dále komplikují. Jedna nedávná studie uvedená ve zprávě nezjistila žádné důkazy o tom, že umělá inteligence je důležitou součástí produktů nabízených 40 % 2830 začínajících podniků v oblasti umělé inteligence v Evropě. Kromě toho je pouze 20 % společností v EU-28 považováno za vysoce digitalizované a stále existuje mnoho technologických příležitostí, které mohou využívat zejména malé a střední podniky.

Dovednosti v éře digitální transformace 

Zpráva se zabývá profesemi, odvětvími a úlohami, které jsou v současné době považovány za nejvíce ohrožené automatizací a umělou inteligencí. Zpráva například odhaduje, že odvětví výroby a služeb by bylo těžce zasaženo, neboť do roku 2030 by mohlo dojít ke ztrátě 20 milionů pracovních míst ve výrobě pro roboty. Přijetí digitální transformace má mnoho výhod: nabízí příležitost zlepšit stávající produkty a vyvinout výrobky nové, optimalizovat obchodní procesy a zvýšit kvalifikaci pracovníků. Studie uvádí příklady některých úspěšných případů, kdy společnosti začlenily produkty a procesy digitální transformace do svého organizačního toku a využily výhod. Všechny úspěšné přístupy sdílely několik prvků, včetně jasnosti cílů, postupů společného navrhování, rozsáhlé a přizpůsobené komunikace s pracovníky a rozsáhlého zapojení vedoucích pracovníků. 

Úplná zpráva je k dispozici v angličtině na internetových stránkách Evropského hospodářského a sociálního výboru.