Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Základní programy a kvalifikace
Čtení, psaní a počítání
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Maďarsko
Slovensko

O publikaci

Pandemie COVID-19 narušila vysokoškolské instituce, zaměstnance a studenty po celém světě. Kvalita vzdělávání a dobré životní podmínky studentů a zaměstnanců se zhoršily a absolventi se přidávají na trh práce s obavami ohledně významu svých dovedností na trzích práce po skončení pandemie COVID-19.

S tím, jak se země zotavují z pandemie, by měly využít příležitosti k tomu, aby se jejich systémy vysokoškolského vzdělávání staly motorem hospodářského růstu a sociálního pokroku. Ponaučení z mezinárodních zkušeností jim v tomto úsilí může pomoci.

Ve dvou nových zprávách OECD se zabýváme silnými stránkami a výzvami systémů vysokoškolského vzdělávání v Maďarsku a Slovenské republice, přičemž vycházíme z vnitrostátních konzultací a mezinárodních zkušeností a z podpory programu Evropské unie na podporu strukturálních reforem.

Z dokumentu vyplynuly tyto klíčové body:

Zlepšení systémů vysokoškolského vzdělávání může růst ekonomik a zvýšit odolnost společností.
Pohled na ponaučení z jiných zemí může pomoci zvýšit účinnost a účelnost reforem.