Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Osobní dovednosti a rozvoj
Téma: Umělá inteligence, Robotika
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Tato zpráva, kterou v roce 2021 zveřejnilo Společné výzkumné středisko (JRC) Evropské komise, představuje klíčová zjištění a závěry konference Věda pro politiku s názvem „Jaká je budoucnost evropské robotiky?“, která se konala on-line ve dnech 27.–29. ledna 2021. 

Cílem konference bylo projednat dopad robotiky z technického, hospodářského a sociálního hlediska
a určit hlavní politické výzvy, které je třeba řešit v krátkodobém a dlouhodobém horizontu, a to i s ohledem na krizi COVID-19 a oživení.

Zpráva představuje výsledky panelových diskusí a diskusí v rámci konference a zaměřuje se na tyto aspekty:

  • dopad robotizace na hospodářství, budoucnost práce a zaměstnanost;
  • sociální dopad, včetně příležitostí a rizik spojených s umělou inteligencí a roboty;
  • interakce mezi lidmi a roboty, zejména v oblasti vzdělávání.

Klíčové závěry a hlavní část zprávy poskytují tvůrcům politik doporučení, zejména s cílem zajistit, aby „nikdo nezůstal opomenut“, a to zavedením iniciativ a investicemi do celoživotního vzdělávání, digitální infrastruktury a různých metodik pro interakci mezi lidmi a roboty.