Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Téma: Kybernetická bezpečnost
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

V reakci na pandemii COVID-19 analyzovala Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) schopnost malých a středních podniků v EU vyrovnat se s výzvami v oblasti kybernetické bezpečnosti, které pandemie představuje, a určila osvědčené postupy pro řešení těchto výzev.

Podle publikace krize COVID-19 ukázala, jak důležité jsou internet a počítače obecně pro malé a střední podniky, aby si zachovaly své podnikání. Aby mohly přežít pandemii a pokračovat v podnikání, muselo mnoho malých a středních podniků přijmout opatření k zajištění kontinuity činnosti, jako je přizpůsobení se cloudovým službám, modernizace svých internetových služeb, zlepšení svých internetových stránek a umožnění práce zaměstnanců na dálku.

Tato zpráva poukazuje na to, kolik ze stávajících výzev v oblasti kybernetické bezpečnosti bylo dále poznamenáno dopadem pandemie COVID-19 a nyní je pro její zmírnění kritičtější. Doporučení uvedená v této zprávě, která mají malým a středním podnikům umožnit řešit tyto výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti, jsou utvářena tímto směrem. Doporučení v této zprávě byla vypracována na základě rozšířeného výzkumu stolních počítačů. Tento výzkum byl rozšířen dvouměsíčním průzkumem, v jehož rámci se 249 evropských malých a středních podniků podělilo o svou zpětnou vazbu o stavu své digitální bezpečnosti a připravenosti na krize, jako je COVID-19, a následovaly cílené rozhovory s vybranými účastníky.

Výzkum zjistil, že největšími výzvami pro malé a střední podniky jsou nízké povědomí o hrozbách, které pro jejich podnikání představuje špatná kybernetická bezpečnost, náklady na provádění opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti často v kombinaci s nedostatkem vyhrazeného rozpočtu, dostupnost odborníků na kybernetickou bezpečnost IKT, nedostatek vhodných pokynů zaměřených na odvětví malých a středních podniků a nízká podpora řízení.

Tato zpráva poskytuje malým a středním podnikům poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale také návrhy opatření, která by členské státy měly zvážit s cílem podpořit malé a střední podniky při zlepšování jejich pozice v oblasti kybernetické bezpečnosti. Doprovází ji příručka, která malým a středním podnikům poskytuje 12 praktických kroků na vysoké úrovni, jak lépe zabezpečit systémy malých a středních podniků a jejich podnikání.