Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

Nejdůležitějším zdrojem v každé ekonomice nebo organizaci je její lidský kapitál, tj. kolektivní znalosti, atributy, dovednosti, zkušenosti a zdraví pracovní síly. Zatímco rozvoj lidského kapitálu začíná v raném dětství a pokračuje formálním vzděláváním, náš výzkum se zaměřuje na další fázi, která zahrnuje celý pracovní život.

V tomto vzorku dat se zhruba třetina pracovníků v USA, Německu a Spojeném království a téměř čtvrtina pracovníků v Indii pohybuje na cestě k postupu o jeden nebo více kvintilů v odhadovaných celoživotních výdělcích oproti výchozímu bodu jejich kariéry. Tato vzestupně mobilní skupina se vyznačuje častějšími a odvážnějšími změnami rolí. Jednotlivci však nemohou dělat odvážné kroky, pokud zaměstnavatel nevidí jejich potenciál a nevyužije šanci při jejich přijímání. Nejefektivnějším způsobem, jak může jednotlivec maximalizovat “efekt zkušenosti”, je nastoupit do organizace, která upřednostňuje a posiluje jeho rozvoj.