Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

Nejdůležitějším zdrojem v každé ekonomice nebo organizaci je její lidský kapitál, tj. kolektivní znalosti, atributy, dovednosti, zkušenosti a zdraví pracovní síly. Zatímco rozvoj lidského kapitálu začíná v raném dětství a pokračuje formálním vzděláváním, náš výzkum se zaměřuje na další fázi, která zahrnuje celý pracovní život.

V tomto vzorku údajů je přibližně třetina pracovníků z USA, Německa a Spojeného království a téměř čtvrtina indických pracovníků na cestě k posunu směrem nahoru o jeden nebo více kvintilů v odhadovaném celoživotním výdělku ze své kariéry. Tato vzestupně pohyblivá skupina je pro častější a odvážnější kroky v roli. Jednotlivci však nemohou dělat odvážné kroky, pokud zaměstnavatel neuvidí svůj potenciál a nevyužije jim šanci na zaměstnání. Nejúčinnějším způsobem, jak může jednotlivec maximalizovat „zkušený efekt“, je připojit se k organizaci, která upřednostňuje a posiluje jejich rozvoj.

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz