Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

Fórum LKDF 2021 se sešlo virtuálně dne 22. září v rámci tématu Digitální dovednosti pro budoucnost podporující začlenění, aby diskutovalo o tom, jak kultivace digitálních dovedností uprostřed čtvrté průmyslové revoluce povede k inkluzivnější budoucnosti pro všechny. 

V rámci fóra LKDF uspořádalo UNIDO ve spolupráci s Evropskou nadací odborného vzdělávání a organizací WorldSkills International ve dnech 23. a 24. září virtuální hackathon s cílem podpořit téma „Zelené dovednosti pro udržitelnou budoucnost“ fóra LKDF 2020 a vytvořit nejlepší řešení v oblasti zelených dovedností. 

Fórum bylo jedinečnou příležitostí k představení platformy pro diskuse zaměřené na konkrétní kroky o možných řešeních, jak snížit rozdíly mezi pracovními dovednostmi, překlenout propast v digitálních dovednostech a podpořit budoucí spolupráci

V závěrečné knize fóra LKDF byla představena zjištění a diskuse úředníků a statistiky o současném a budoucím stavu úrovně digitálních dovedností. Mnoho úředníků hovořilo o tom, jak pandemie COVID-19 odhalila výzvy, jimž čelí rozvoj dovedností, a vyzvala globální společenství, aby využilo čtvrtou průmyslovou revoluci k dosažení budoucnosti inkluzivní práce. Tematická zasedání se zabývala otázkami, s nimiž se ženy a znevýhodněné skupiny potýkají při získávání přístupu k digitálním dovednostem, jakož
i přístupy zaměřené na řešení digitálního začleňování. Uzavírací ceremoniál obsahoval výzvu k akci, která zdůraznila, že je třeba zajistit, aby odborná příprava v oblasti digitálních dovedností byla otevřená
a přístupná všem, a upozornila na otázku, jak může mezinárodní společenství pomoci.