Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Čtení, psaní a počítání
Osobní dovednosti a rozvoj
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Infopřehled
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Tato statistika eurostatu ukazuje údaje o digitální gramotnosti mladých lidí v členských státech. Před pandemií (2019) měli čtyři z pěti mladých lidí (80 %) ve věku 16 až 24 let v Evropské unii (EU) základní nebo vyšší než základní digitální dovednosti. To bylo o 24 procentních bodů vyšší než podíl jednotlivců ve věku 16–74 let (56 %).

Nejvyšší podíl osob ve věku 16 až 24 let se základními nebo vyššími základními digitálními dovednostmi (97 %), následovalo Estonsko, Litva a Nizozemsko (všechny tři 93 %) a Řecko (92 %).

Naproti tomu nejnižší podíl byl zaznamenán v Rumunsku (56 %), Bulharsku (58 %), Itálii (65 %), Maďarsku (68 %), Lotyšsku a Lucembursku (obě země 75 %).