Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Čtení, psaní a počítání
Osobní dovednosti a rozvoj
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

Tato zpráva ILO osvětluje měnící se poptávku po dovednostech v digitálních ekonomikách a společnostech, a to především na základě přezkumu literatury, podpořeného souborem případových studií ze zemí s nízkými a středními příjmy. Zkoumá různé přístupy k měření digitálních dovedností a zabývá se dopadem digitalizace na dovednosti a souvisejícími politickými doporučeními. Ukazuje, že ačkoli se digitalizace může v jednotlivých zemích a odvětvích značně lišit, její dopad na pracovní místa a dovednosti je všude značný.

Zpráva přispívá k lepšímu pochopení dopadů digitalizace na klíčové dovednosti a pomáhá řešit zásadní výzvu, kterou by měly dovednosti a systémy celoživotního učení reagovat na rychlé tempo technologických a strukturálních změn způsobených digitalizací.