Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Životní prostředí dále nedefinované
Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Elektrotechnika a energetika
Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství dále nedefinované
Téma: Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost, Internet věcí, Big Data, Blockchain, Robotika, Strojové učení, Cloud computing
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Studie
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Tato studie Společného výzkumného střediska Evropské komise zkoumá, jak může být ekologická
a digitální transformace úspěšná.

Ekologická i digitální transformace jsou politickými prioritami Evropské komise, které budou v dlouhodobém horizontu utvářet naši budoucnost. I když se tyto dvě souběžné transformace, tj. „dvojí“, mohou v mnoha oblastech vzájemně posilovat, nejsou automaticky sladěny. Digitální technologie mají například značnou environmentální stopu, která je v rozporu s cíli ekologické transformace. Proto je pro zajištění jejího úspěšného provádění důležitý proaktivní a integrační přístup k řízení souběžné transformace.

Cílem této studie je analyzovat, jak může Evropská unie zajistit, aby se tyto dvě transformace vzájemně posilovaly. Studie se přitom zaměřuje na pět odvětví s největšími emisemi skleníkových plynů:

1) zemědělství,

2) budovy a stavebnictví,

3) energie,

Energeticky náročná průmyslová odvětví a

Doprava a mobilita.

Na základě této analýzy zpráva odvozuje klíčové požadavky na úspěch ekologické a digitální transformace Evropské unie.