Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Osobní dovednosti a rozvoj
Téma: Software, Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Úroveň digitálních dovedností: Střední
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Tato zpráva o analýze potřeb z roku 2021 byla vypracována v rámci projektu ESSA, Evropské aliance pro softwarové dovednosti, a osvětluje současné a budoucí potřeby softwarových dovedností a odborníků v Evropě. 

Závěry vycházejí ze studie volných pracovních míst, dostupného výzkumu softwarových dovedností, programů vzdělávání a odborné přípravy, zpráv o trhu práce a databází. Shromáždili jsme také příspěvky odborníků ohledně jejich očekávání, pokud jde o budoucí softwarové role, dovednosti a jejich poskytování.

Jedná se o některá klíčová zjištění, která si můžete ve zprávě přečíst: 

  •  nejžádanější jsou tvrdé dovednosti, jako je programování, doprovázené solidním pochopením programovacích zásad, aby se mohly rychle a snadněji přizpůsobit novým jazykům.  
  • Roste význam sociálních dovedností, které jsou zapotřebí k tomu, aby byly úspěšné jako softwarový odborník, neboť se jedná o kritické myšlení a analýzu, řešení problémů a vlastní řízení, které jsou považovány za nejdůležitější.  
  • Profesionálové v oblasti softwaru rovněž potřebují širší vzdělávání: T-shaped professionals a Pi-shaped professionals jsou budoucností.  
  • Aby bylo možné udržet krok s rychlou transformací odvětví, je zapotřebí kratších a cílených cyklů odborné přípravyV tomto smyslu nabudou na významu mikrofony a mikrocertifikáty.

Přečtěte si v celé zprávě více informací a údajů o souboru kompetencí.