Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Vysoce kvalitní odborné vzdělávání a příprava mají zásadní význam pro zajištění toho, aby lidé měli správné dovednosti potřebné pro současná i budoucí pracovní místa, neboť Evropa prochází svou ekologickou a digitální transformací. Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost, které bylo přijato v listopadu 2020, stanoví úplnou vizi a strategické cíle EU pro budoucnost odborného vzdělávání a přípravy. 

S ohledem na tuto vizi a význam reforem na vnitrostátní úrovni v oblasti odborného vzdělávání a přípravy se tato publikace zabývá také iniciativami EU, které jsou průkopníky cesty a pomoci, kterou mají členské státy v této oblasti k dispozici. 

Brožura, která obsahuje oddíl věnovaný digitálním dovednostem pro ekologii, připomíná, že souběžná transformace je ústředním bodem politické agendy Komise. Systémy a instituce odborného vzdělávání
a přípravy jsou dobře umístěny, aby usnadnily prohlubování dovedností a změnu kvalifikace, které jsou nezbytné pro zajištění spravedlivé a inkluzivní transformace. Programy, jako je Erasmus+ a Fond pro oživení a odolnost, lze využít k podpoře lidí prostřednictvím odborného vzdělávání a přípravy pro příležitosti na trhu práce, které vyplynou ze souběžné transformace.