Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující vzdělávání a výchovu
Téma: Kybernetická bezpečnost
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Střední, Pokročilá
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Tato zpráva předkládá analýzu vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti, kterou provedl projekt REWIRE, Aliance pro dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti financovaná v rámci programu Evropské komise Erasmus+. 

V této zprávě poskytuje REWIRE politickou, hospodářskou, sociální, technologickou, právní a environmentální analýzu nedostatků v oblasti dovedností a nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi, které ovlivňují vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti. Je systémový přístup, který poskytuje metodu pro pochopení různých nedostatků a výzev z různých hledisek. 

Evropské odvětví kybernetické bezpečnosti čelí několika výzvám, mezi něž patří:

  1. Nedostatečná infrastruktura (vybavení a dovednosti).
  2. Neschopnost přilákat více studentů ke studiu kybernetické bezpečnosti a vytvořit absolventy s „správnými znalostmi a dovednostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti“.
  3. Pro instituce vzdělávání a odborné přípravy je obtížné se včas přizpůsobit změnám a reagovat na ně.

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků má přímý dopad na trh práce v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tato analýza tak poslouží jako základ pro vypracování strategie pro dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti pro Evropu.