Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Téma: Kybernetická bezpečnost
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Obecné pokyny
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Tato příručka pro malé a střední podniky vychází z normy ISO/IEC 27002 a nastiňuje základní kontroly pro malé a střední podniky s cílem chránit soukromí a údaje uživatelů a zajistit soulad s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a dosáhnout základní úrovně ochrany prostřednictvím provádění norem kybernetické bezpečnosti.

Ze 114 kontrol uvedených v normě ISO/ICE 27002 příručka uvádí 16 základních kontrol, které musí malé a střední podniky zavést, aby zajistily odpovídající ochranu svých digitálních aktiv.

Kontroly zahrnují čtyři hlavní kategorie:

  • Osobní
  • Organizační
  • Částečně organizační/technická
  • Technické (související s informačními a komunikačními technologiemi)

Kromě zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti má tato příručka přispět k probíhajícímu úsilí o modernizaci digitální intenzity malých a středních podniků. Malé a střední podniky v oblasti kybernetické bezpečnosti mohou tuto příručku využít k tomu, aby přizpůsobily řešení pro malé a střední podniky, které nejsou IKT, a posílily své bezpečnostní požadavky a zároveň zvýšily úroveň svých digitálních schopností.