Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Pedagogika
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Obecné pokyny
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Pokyny pro učitele a pedagogy týkající se boje proti dezinformacím a podpory digitální gramotnosti prostřednictvím vzdělávání poskytují učitelům a pedagogům praktické poradenství, včetně praktických tipů, plánů činnosti, poznatků o tématech a upozornění založených na tom, co funguje, pokud jde
o digitální gramotnost a vzdělávání a odbornou přípravu.

Cílem pokynů je zajistit širší porozumění digitální gramotnosti dosažené prostřednictvím vzdělávání
a odborné přípravy, podpořit odpovědné a bezpečné využívání digitálních technologií a zvýšit povědomí veřejnosti o dezinformacích a její znalosti.

Pokyny předkládají pedagogické odborné poznatky ohledně způsobů, jak zlepšit schopnost kritického myšlení mladých lidí, a posílit tak jejich odolnost v digitálním světě. Rovněž se věnují tématům budování důvěry ve třídě a vytvoření bezpečného prostoru, v němž mohou žáci a učitelé diskutovat o citlivých otázkách.

Pokyny jsou určeny pro učitele a pracovníky ve výchově a vzdělávání na základních a středních školách v různých vyučovacích předmětech, bez ohledu na úroveň jejich zkušeností a znalostí v dané oblasti.