Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Úroveň digitálních dovedností: Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Obecné pokyny
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

Dokument odhaluje genderovou nevyváženost na trhu práce a snaží se navrhnout možná řešení pro odvětví IKT.

První část pokynů poskytuje stručné shrnutí faktů a statistik, které popisují některé problémy, s nimiž se ženy v odvětví IKT potýkají, a poté uvádí možné důvody, proč jsou ženy v této oblasti nedostatečně zastoupeny. Druhá část dokumentu mezitím stanoví pokyny, které mohou být přijaty pro zvýšení počtu žen a jejich udržení v odvětví IKT. Tyto pokyny zahrnují následující kroky, které je třeba učinit: povzbuzování dívek, aby uvažovaly o kariéře v oblasti IKT; posílení vzdělávání; podpora náboru žen a udržení zaměstnaných žen; zvýšení počtu podnikatelek a vedoucích pracovníků v oblasti IKT. Tyto kroky jsou rovněž doprovázeny konkrétními tipy a špatnými příklady osvědčených postupů.

Navrhované pokyny jsou určeny všem zúčastněným stranám, které mohou mít obavy ohledně nízkého podílu žen v odvětví IKT.