Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Osobní dovednosti a rozvoj
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Studie
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

Tato všudypřítomná digitalizace představuje významný posun ve vztahu mezi společností a výpočetní technikou; k plnění základních úkolů jsou lidé nuceni používat počítače a internet. Navrhujeme, aby tato éra povinné výpočetní techniky vyžadovala nové způsoby měření a teorizace digitálních dovedností, které zůstávají klíčovým rozměrem digitální propasti. V tomto článku se přezkoumají teorie a měření digitálních dovedností, což představuje tři příspěvky k pochopení toho, jak se s digitálními dovednostmi setkávají, jak jsou získávány a koncipovány.

© Oxfordská univerzita