Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Obecné pokyny
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

ICT4 Elderly slouží jako soubor nástrojů a školicí prostor pro školitele a stážisty pracující v oblasti digitálních dovedností starších osob.

ICT4 Elderly je evropský projekt, jehož cílem je usnadnit rozvoj digitálních kompetencí jednotlivců mezi 55 a 75 lety a upozornit je na některé z mnoha příležitostí, které internet nabízí. ICT4 Elderly pro starší osoby je on-line vzdělávacím prostorem pro školitele a stážisty v oblasti specifických digitálních dovedností. Cílem příručky je sloužit jako společný dokumentační prostor pro všechny účastníky naší odborné přípravy. Takto definujeme naši on-line akademii: otevřený veřejný prostor, snadno přístupný, s užitečným obsahem (scénáře, vzdělávací zdroje a výsledky) pro další osoby k opětovnému použití. Naším záměrem je vytvořit komunitu osvědčených postupů v oblasti digitálních dovedností pro starší osoby.