Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Téma: Kybernetická bezpečnost
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Obecné pokyny
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Krize COVID-19 zdůraznila důležitost internetu a počítačů obecně pro malé a střední podniky. S cílem zajistit rozvoj podnikání během pandemie muselo mnoho malých a středních podniků přijmout opatření k zajištění kontinuity provozu, jako je využití cloudových služeb, zlepšení internetových služeb, modernizace webových stránek a umožnění zaměstnancům pracovat na dálku.

Tento leták poskytuje malým a středním podnikům 12 obecných praktických kroků s cílem lépe zabezpečit systémy a podnikání. Je to doprovodná publikace k podrobnější zprávě agentury ENISA s názvem „Cybersecurity for SMES – Challenges and Recommendations“ (Kybernetická bezpečnost pro malé a střední podniky – výzvy a doporučení).