Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

Tato zpráva zveřejněná OECD zahrnuje iniciativy v oblasti profesního poradenství pro dospělé v zemích OECD a doporučuje, jak posílit systémy profesního poradenství pro dospělé, pokud jde o pokrytí a inkluzivnost, poskytování služeb, kvalitu a dopad, správu a financování.

Zjištění zprávy vycházejí z informací shromážděných prostřednictvím průzkumu pracovních pokynů pro dospělé z roku 2020, což je on-line průzkum zkušeností dospělých s profesním poradenstvím. Zpráva je součástí série, která zkoumá, jak země měří měnící se potřeby v oblasti dovedností a jak rozvíjejí dovednosti, které odpovídají potřebám trhu práce.

Zpráva je rozdělena do čtyř částí, přičemž první z nich se zaměřuje na zjištění průzkumu OECD týkajícího se profesního poradenství pro dospělé; druhá kapitola mapuje poskytovatele profesního poradenství a třetí kapitola obsahuje politická doporučení pro zlepšení kvality a dopadu služeb profesního poradenství. A závěrečná kapitola popisuje, jak země OECD koordinují zúčastněné strany zapojené do řízení profesního poradenství.