Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

Tuto zprávu zveřejněnou Světovým ekonomickým fórem ve spolupráci s PwC lze považovat za výzvu
k přijetí opatření k rozsáhlému prohlubování dovedností. Poskytuje kvantitativní analýzu dopadu, který může mít prohlubování dovedností na hospodářský růst. Výzkum je doplněn kvalitativní analýzou, která se zabývá potřebou nového ekonomického myšlení založeného na rozvoji kvalitních pracovních míst – práce, která je bezpečná, placená, přiměřeně chráněná a motivující, a která klade důraz na jedinečné lidské dovednosti a rysy pracovníků, což vede k vyšší produktivitě.

Publikace upozorňuje na určité výzvy, jako je řešení nesouladu mezi stávajícími vzdělávacími programy
a dovednostmi, které zaměstnavatelé v současnosti i v budoucnu potřebují, ale také přináší výhody prohlubování dovedností, včetně širších sociálních přínosů vyvolaných rozvojem specifických dovedností, které se ukáží být přínosem pro budoucí úspěch globální ekonomiky.

Nabízí doporučení pro podniky a tvůrce politik a sdílí příklady úspěšné spolupráce, kterou lze replikovat
a rozšířit.