Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Zprávu o reakci orgánů veřejné správy na COVID-19 v EU vypracovává Generální ředitelství pro informatiku Evropské komise v rámci ISA2. Zpráva hodnotí dopad první vlny krize COVID-19 na orgány veřejné správy EU. Rovněž prezentuje osvědčené postupy členských států EU při vývoji a/nebo zavádění digitálních řešení s cílem zabránit narušení veřejných služeb během první vlny pandemie COVID-19 (březen-červen, 2020). Zpráva se navíc zabývá vnitřními faktory, které umožnily orgánům veřejné správy přizpůsobit se a zajistit kontinuitu činnosti.

Zpráva konkrétně poskytuje a přehled digitálních řešení zavedených členskými státy EU s cílem zaručit přístup k veřejným službám, zajistit kontinuitu vzdělávání a podpořit podniky (např. mobilní aplikace, online portály, online platformy, informační chatboty a úložiště atd.). V důsledku toho autoři zprávy podotkli, že údržba těchto digitálních řešení zdůraznila klíčovou úlohu agilních a bezpečných infrastruktur IT. Kromě toho se také stala zásadní potřeba interoperability mezi systémy a správními orgány. Zpráva proto vyzývá k dalšímu sdílení a opětovnému použití řešení mezi orgány veřejné správy, jak již iniciovala Evropská komise prostřednictvím shromažďování údajů o digitální reakci na COVID-19.