Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Obchod, řízení a správa a právo dále nedefinované
Management a správa
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (IKT)
Téma: Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost, Internet věcí, Robotika, Vysoce výkonná výpočetní technika, Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Infopřehled, Prognóza
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

Společnost Dell Technologies se nedávno spojila s Institutem pro budoucnost (IFTF) a 20 odborníky z celého světa, aby společně promítli budoucnost, předpověděli, jak nové technologie – jako je umělá inteligence (AI) a internet věcí (IoT) – do roku 2030 změní náš způsob života a práce, a shromáždili poznatky, které pomohou podnikům proplout nadcházejícím desetiletím. Odborníci dospěli k závěru, že stojíme na prahu další éry partnerství mezi lidmi a stroji.

Více než 8 z 10 (82 %) vedoucích pracovníků očekává, že lidé a stroje budou v rámci jejich organizace do pěti let pracovat jako integrované týmy (26 % uvádí, že jejich zaměstnanci a stroje již takto úspěšně pracují). Jsou však rozděleni v názoru na to, co tento posun bude znamenat pro ně, jejich podnik a dokonce i pro celý svět.

Toto rozdělení můžeme vidět ve způsobu, jakým vedoucí pracovníci předpovídají budoucnost. Padesát procent vedoucích pracovníků firem si myslí, že automatizované systémy jim uvolní čas – to znamená, že každý druhý tento názor nesdílí. Více než čtyři z deseti (42 %) se domnívají, že v budoucnu budou mít větší uspokojení z práce tím, že úkoly, které nechtějí dělat, přenesou na stroje – což naznačuje, že 58 % věří v opak a že se připraví o možnost využít automatizované systémy k uvolnění svého času pro činnosti vyššího řádu se zaměřením na kreativitu, vzdělávání a strategii.

Téměř 6 z 10 (56 %) tvrdí, že školy budou muset učit spíše jak se učit, než co se učit, aby připravily studenty na pracovní místa, která ještě neexistují (což potvrzuje prognózu IFTF, že 85 % pracovních míst, která budou existovat v roce 2030, ještě nebylo vynalezeno) – 44 % s tím však nesouhlasí. Tyto rozdílné názory by mohly vedoucím pracovníkům podniků ztížit jistou přípravu na budoucnost, která je v pohybu.

Nejenže jsou podniky rozpolceny protichůdnými názory na budoucnost, ale také je trápí překážky, které jim brání fungovat v roce 2030 jako úspěšný digitální podnik. Mnoho z nich nepostupuje dostatečně rychle a nejde dostatečně do hloubky, aby tyto překážky překonalo. Pouze 27 % z nich zakořenilo digitální technologie do všech svých činností. Většina (57 procent) podniků se snaží držet krok s tempem změn a 93 procent bojuje s nějakou formou překážky, která jim brání stát se úspěšným digitálním podnikem v roce 2030 a v dalších letech. Příliš mnoho podniků (61 %) brzdí nedostatečná digitální vize a strategie, což se projevuje mimo jiné nedostatkem údajů o návratnosti investic, které by prokázaly hodnotu digitální transformace, a nedostatečnou podporou a sponzoringem ze strany vedoucích pracovníků.

Stejný podíl se potýká s nedostatkem dovedností, nedostatečným zapojením zaměstnanců a kulturou zaměstnanců, která se brání změnám. Více než polovina se spokojuje se zastaralými technologiemi, které nedokážou pracovat dostatečně rychle, s přetížením dat, obavami o soukromí a kybernetickou bezpečnost. Kromě toho 51 % přiznává, že mají zavedena neúčinná opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti, a 59 % se domnívá, že jejich zaměstnanci nejsou dostatečně bezpečnostně zdatní.