Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Obchod, řízení a správa dále nedefinované
Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (IKT)
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Pracovní dokument
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Pracovní dokument, který si vyžádal výbor ECON Evropského parlamentu, se zabývá iniciativami financovanými z Nástroje pro oživení a odolnost na podporu malých a středních podniků při digitální transformaci. Dospívá k závěru, že ačkoli existuje mnoho oblastí osvědčených postupů, rizika přetrvávají kvůli nedostatku cílů založených na výsledcích, složitosti některých režimů a poměrně nízké úrovni financování ve vztahu k ambicím v některých případech.

Zavedení cílů založených na (nejlépe harmonizovaných) rámcích dovedností a posouzení digitální vyspělosti by mohlo pomoci vytvořit přidanou hodnotu iniciativ na podporu malých a středních podniků. Digitální technologie jsou důležitou hnací silou hospodářského růstu. Mohou zlepšit interní obchodní procesy a podpořit vývoj produktů a služeb, včetně průlomových inovací, jakož i podpořit expanzi podniků na nové trhy a/nebo nové zeměpisné oblasti.

Index DESI Evropské komise, který měří digitální intenzitu podniků v oblastech, jako je využívání elektronického obchodu, cloudových služeb a umělé inteligence, ukazuje, že v některých zemích bylo dosaženo pokroku, přetrvávají však nedostatky a dochází k postupnému zlepšování, zejména mezi malými a středními podniky. Například v roce 2021 prodávalo on-line pouze 18 % malých a středních podniků v EU a 14 % podniků v EU (všech služeb) využívalo data velkého objemu. To zdaleka neodpovídá cílům digitální dekády, které vyžadují, aby více než 90 % evropských malých a středních podniků dosáhlo alespoň základní úrovně digitální intenzity a 75 % společností v EU používalo cloud, umělou inteligenci a data velkého objemu.

Iniciativy na podporu digitalizace malých a středních podniků v rámci Nástroje pro oživení a odolnost

Cílem Nástroje pro oživení a odolnost je poskytnout finanční prostředky na podporu iniciativ, které tento nedostatek řeší. 26 dosud schválených plánů obsahuje opatření v hodnotě 24 miliard EUR na podporu digitalizace podniků a dalších 18 miliard EUR na podporu digitálního výzkumu a vývoje a zavádění digitálních kapacit. Některé členské státy vyčlenily značné zdroje prostřednictvím svých plánů na podporu oživení a odolnosti na digitalizaci podniků. 

Přezkum plánů pro oživení a odolnost v šesti členských státech ukazuje několik příkladů osvědčených postupů, mezi něž patří:

  • Poskytování hodnocení „digitální vyspělosti“ malým a středním podnikům a vytvoření rámce dovedností 
  • Stanovení konkrétních cílů založených na výsledcích s ohledem na zlepšení digitální vyspělosti a dovedností a závazek vypracovat nezávislou zprávu o výsledcích digitální strategie 
  • Zřízení evropských center pro digitální inovace jako „jednotného kontaktního místa“ pro širokou podporu malých a středních podniků
  • Digitální transformace a inovace ve výrobním systému 
  • Iniciativy zahrnující více aspektů podpory malých a středních podniků a cílenou podporu výzkumu v oblasti kvantové výpočetní techniky
  • Zřízení „řídící skupiny zahrnující malé a střední podniky“, která bude poskytovat poradenství ohledně nové digitální strategie