Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Užití počítačů
Téma: Vysoce výkonná výpočetní technika, Cloud computing, Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Druh publikace: Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie
Mimo EU

O publikaci

V posledních letech se jako základní dovednost pro všechny, nejen pro vědce v oblasti výpočetní techniky, ukázalo jako základní dovednost. Navzdory rostoucímu využívání se v souvislosti s účinnou integrací dovedností v oblasti boje proti terorismu do povinné školní docházky objevuje řada problémů a výzev. Tato zpráva aktualizuje a rozšiřuje zjištění ze studie CompuThink z roku 2016 a poskytuje aktualizovaný přehled ve 22 členských státech EU a osmi zemích mimo EU.  Poskytuje rovněž komplexní shrnutí důkazů, včetně jedenácti doporučení pro politiku a praxi.

Studie se zaměřila na některé klíčové otázky týkající se integrace dovedností v oblasti boje proti terorismu do povinné školní docházky:

• Jaký je současný stav integrace boje proti terorismu do systémů povinné školní docházky v EU?

• Jaké jsou základní charakteristiky boje proti terorismu a jeho vztah k počítačové vědě, informatice a výpočetní technice?

• Jak se v rámci povinné školní docházky v EU rozvíjejí a hodnotí dovednosti v oblasti boje proti terorismu?

• Jak lze zlepšit vzdělávání v oblasti výpočetní techniky v EU?

Studie shromáždila širokou škálu důkazů ze systematického přezkumu literatury, průzkumu se zástupci ministerstev školství, dvou on-line konzultačních akcí a prostřednictvím hloubkových případových studií v devíti evropských zemích zahrnujících polostrukturované rozhovory (s odborníky, tvůrci politik, vedoucími pracovníky škol, učiteli) a tematické skupiny (se studenty). 

Tato publikace je zprávou Společného výzkumného střediska (JRC), což je vědecká a znalostní služba Evropské komise.

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz