Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (IKT)
Téma: Blockchain
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Prognóza, Zpráva, Pracovní dokument
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Evropská unie si klade za cíl stát se lídrem ve vývoji a aplikacích technologie blockchain tím, že bude podporovat a řídit různé zúčastněné strany v oblasti blockchainu prostřednictvím vhodného politického, právního a regulačního rámce a financování. Vzhledem k tomu, že blockchain je vyspělou formou technologie, vyžaduje specifické odborné znalosti a zkušenosti s jeho vývojem a aplikacemi. Vzhledem k tomu, že se zvyšuje přijatelnost technologie blockchain, vytváří tlak na současný trh práce EU, aby uspokojil poptávku po dovednostech souvisejících s blockchainem.

Ačkoli se technologie blockchain dosud využívaly především v oblasti kryptoměn, jejich uplatňování se rychle rozšířilo i v dalších důležitých oblastech, jako jsou finance a bankovnictví, řízení dodavatelského řetězce a zdravotnické technologie. Poptávka po dovednostech v oblasti technologie blockchain proto pravděpodobně poroste, neboť technologie se i nadále vyvíjí a přijímá se napříč odvětvími. Cílem této zprávy je odhadnout očekávanou poptávku po dovednostech v oblasti technologie blockchain, jakož i nabídku dovedností v oblasti blockchainu s cílem poskytnout důkazy a řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi v oblasti blockchainu.

Za prvé, hlavním problémem je nedostatek informací o současné velikosti trhu práce blockchainu nebo o počtu osob pracujících na vývoji nebo aplikacích blockchainu v EU. Společnost Chaise proto odhaduje, že v roce 2021 bylo v EU-26 přibližně 361,767 pracovníků ve spojení s blockchainem. To odpovídá přibližně 0,2 % všech pracovních míst v EU-26 v roce 2021. K souvisejícím povoláním obecně patří:

  • Vývojář a analytik softwaru a aplikací;
  • Databáze a síť odborníků;
  • Manažer služeb informačních a komunikačních technologií;
  • Manažer podnikatelských služeb a správy;
  • Povolání v právní oblasti.

Hlavní problémy při plánování politiky v oblasti dovedností pro všechny vznikající technologie jsou tyto:

  • o typu pracovních míst, v nichž jsou dovednosti požadovány, je málo známo;
  • pracovní místa související s technologií nebyla spojena s formálním profesním rámcem, který se používá pro účely prognóz;
  • je pravděpodobné, že profesní rozdělení v oblasti dovedností bude rychle zastaralé, neboť nově vznikající technologie jsou přijímány napříč odvětvími a podniky a rozšiřují se jejich škála.

V reakci na tyto výzvy tato zpráva z projektu Chaise financovaného EU nastiňuje jedinečný metodický rámec, který odhaduje současnou poptávku po dovednostech v oblasti blockchainu pomocí technologií vrakování dat. Společnost Chaise parters nalezla pracovní místa související s blockchainem v rámci klasifikace povolání a vypracovala prognózy pro celkové odborníky v oblasti blockchainu i pro nově kvalifikované absolventy technologie blockchain na období 2021 až 2026.

V rámci prognostického rámce Chaise byly shromážděny další informace o vývoji odvětví, vzdělávání a odborné přípravy a o hospodářských a společenských trendech a trendech rozvoje zaměstnanosti. Odborníci z odvětví v rámci konsorcia Chaise očekávají, že toto odvětví bude v budoucnu vykazovat další růst a že se zvýší zájem o činnosti a aplikace blockchainu v různých odvětvích a vládách. Rozhovory s poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy naznačují, že poskytování vzdělávání a odborné přípravy v blockchainu se pravděpodobně zlepší v důsledku poptávky odvětví a průmyslu po dovednostech v této technologii a rostoucího veřejného zájmu. Informace o hospodářských a společenských trendech a trendech v oblasti zaměstnanosti naznačují, že rychlý rozvoj nových digitálních technologií v celé Evropě zvýší poptávku po digitálních dovednostech a zvýší růst práce v oblasti vyspělých technologií.