Základní informace o publikaci

Oblast vzdělávání a rozvoje: Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (IKT)
Cestování, turismus a volný čas
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Druh publikace: Obecné pokyny, Zpráva
Geografický rozsah: Evropská unie

O publikaci

Cílem projektu TOURBIT, spolufinancovaného v rámci programu EU COSME, je podporovat malé a střední podniky v oblasti cestovního ruchu posilováním jejich dovedností, znalostí a sítí. Tato zpráva je druhým ročníkem roku nejlepší verze technologií a poskytne také přehled o stávajících technologiích, a poskytne tak další poznatky o technologiích souvisejících s druhou fází digitalizace.
Z
údajů Evropské komise cestovního ruchu (ETC) vyplývá, že v loňském roce se Evropa zvýšila na 75 % objemu cest v roce 2019 nebo před pandemií. Ačkoli k oživení dojde pomalejším tempem, očekává se, že oživení bude pokračovat i v nadcházejícím roce. Vzhledem k tomu, že toto odvětví čelí mnoha výzvám, kterým letos čelí, je nezbytné, aby toto odvětví i nadále reagovalo na poptávku spotřebitelů, zlepšovalo návštěvníky v destinacích a zaměřilo se na trhy a segmenty, které jsou méně postiženy hospodářským zpomalením.

Podle globálních trendů může být růst malých a středních podniků v Evropě v roce 2023 ovlivněn několika faktory. Patří mezi ně trvalý důraz na pokrok v digitálních operacích v různých hodnotových řetězcích, upřednostňování kritických dovedností zaměstnanců, zvýšenou pozornost věnovanou environmentálním, sociálním a správním otázkám (ESG) a trvalé zaměření na posílení postavení žen. Pravdou je, že malé a střední podniky v oblasti cestovního ruchu využívají digitální řešení různými způsoby, ale obvykle na základní úrovni. Proto byly v rámci projektu TOURBIT zmapovány vybrané nově vznikající technologie ve třech fázích podle úrovně digitalizace malých a středních podniků:

 1. Příprava,
 2. Rostoucí digitální technologie,
 3. Posunout se dopředu.

Tento výstup, rok 2023, vydání špičkových technologií, se zaměřuje na technologie druhé fáze. První roční verze v roce 2022 se zaměřila na technologie první fáze, i když zavedla i další fáze tím, že současně poskytla celý status digitalizace a základ pro status digitalizace v malých a středních podnicích v oblasti cestovního ruchu. V tomto cíli je odvětví cestovního ruchu chápáno v nejširším smyslu a zahrnuje různé činnosti v oblasti cestovního ruchu, od ubytování, dopravy (letecké, železniční nebo námořní), cestovních kanceláří online (OTA), cestovních kanceláří, restaurací, činností nebo letovisek, správy destinací, jakož i cestovních technologií nebo digitálního cestovního ruchu.

V roce 2022 byly nejrelevantnější zavedené technologie tyto:

 • Umělá inteligence (UI)
 • Rozšířená realita (AR)
 • Blockchain
 • Cloud computing
 • Bezkontaktní
 • Kybernetická bezpečnost
 • Analýza údajů
 • Prodej online
 • On-line cestovní kancelář (OTA)
 • Ekonomika platforem
 • Virtuální realita (VR)

Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz